Historie

Restaurant Borgerforeningens historie

Restaurant Borgerforeningen har fået navn efter den gamle danske forening Borgerforeningen og restaurantens historie er uløselig knyttet til selve foreningen, med sine nære bånd til det danske mindretal i Sydslesvig og Danmark.

Det var derfor en stor glæde og ære for os, at den danske generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen, på festlig vis (gen)indviede vores restaurant i foråret 2018 efter den omfattende ombygning.

Selve foreningen Borgerforeningen er en af de ældste i Flensborg. Den blev stiftet den 12. maj 1835 og er en selskabelig forening, der den dag i dag er aktiv med over 200 medlemmer og talrige foreningsarrangementer, der i reglen afholdes i Restaurant Borgerforeningen.
I 1844 erhvervede foreningen ejendommen Holm 17 og opførte en tværbygning til foreningens formål i den store have, der lå bag ejendommen. Kort tid efter blev der udvidet med køkken og dermed var Restaurant Borgerforeningen født.

Royale gæster

Allerede kort efter stiftelsen blev Borgerforeningen samlingsstedet for Flensborgs dansk-loyale borgerskab. I 1846 og 1847 var Kong Christian VIII til fest og bal i Borgerforeningen. Hans søn, Frederik VII, og grevinde Danner deltog i tiden fra 1854 til 1863 ved talrige lejligheder ligeledes gerne i Borgerforeningens baller, som foregik i Borgerforeningens pragtfulde kongesal, når de opholdt sig på deres sommerresidens på Lyksborg Slot.
Dronning Margrethe har ligeledes gæstet Borgerforeningen både i 1978 og senest i 1998.

Til foreningens kendteste medlemmer gennem tiderne hører professor Christian Paulsen, rigsdagsmand Gustav Johannsen og Flensborgs overborgmester J.C. Møller.

Du kan erfare mere om selve Borgerforeningen Flensborg her.

Scroll to top
German